نمک طعم دار

مصرف نمک های طعم دار در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته است.نمکهای طعم دار در سالهای اخیر درسرتاسر جهان محبوبیت فزاینده ای داشته اند. مصرف نمکها طعم دار باعث کاهش سدیم مصرفی میشوند و سبب به حداقل رساندن مصرف سدیم میشود .از آنجا نمکهای طعم دار شده با مواد طبیعی ، بدون مواد افزودنی […]

نمک طعم دار بیشتر بخوانید »